Theologencommissie spreekt zich uit

Bericht vanuit Rome

De internationale Karmelorde maakte met een persbericht bekend, dat er een volgende belangrijke stap gezet is op weg naar de heiligverklaring van Titus Brandsma. Op 25 mei 2021 heeft een theologencommissie in Rome de wetenschappelijk niet te verklaren genezing van pater Michael Driscoll uit Amerika erkend als een wonder op voorspraak van de Zalige Titus Brandsma.

De volgende stap op weg naar (een mogelijke aankondiging van) een heiligverklaring is dat een college van kardinalen en bisschoppen zich over deze zaak uitspreekt. Als zij er positief over oordelen zal het ter goedkeuring aan de paus worden voorgelegd. De paus roept vervolgens een speciale ceremoniële vergadering (een ‘consistorie‘) van kardinalen bijeen, waarin de heiligverklaring van Titus Brandsma wordt aangekondigd.

Het persbericht vindt u hier (als pdf) en op de website van CITOC.