Laden Evenementen

Alle Evenementen

Evenementenreeks Evenementenreeks: Hoe overleven we het neoliberalisme?

Een eerste kennismaking met enkele hedendaagse linkse denkers

Inhoud

Sinds de door Thatcher en Reagan ontketende revolutie in de jaren tachtig raast de storm van het neoliberalisme over de aarde. Vooral denkers uit het linkse kamp stellen zich de vraag of en hoe deze storm kan worden gestopt. Drie van hen worden in deze cursus uitvoeriger besproken, te weten Wendy Brown, Maurizio Lazzarato en Jacques Rancière.

De eerste colleges zijn gewijd aan de Amerikaanse filosofe Weny Brown, die vooral duidelijk maakt dat een zuiver economische interpretatie van het neoliberalisme hopeloos tekortschiet. Neoliberale denkers hebben de moraal nooit uit het oog verloren. Ook vraagt zij aandacht voor de gapende kloof tussen de hedendaagse manifestatie van het neoliberalisme en de oorspronkelijke intenties van economen als Friedrich Hayek en Milton Friedman.

De Italiaan Maurizio Lazzarato is zonder twijfel de meest radicale van het stel. Tegen de stroom in zwemmend neemt hij zonder schroom een bijna archaïsch klinkend woord als ‘wereldrevolutie’ veelvuldig in de mond. Om het tij van het neofascistische neoliberalisme te keren, is een wereldrevolutie nodig. In deze apocalyptische tijden openbaart zich aan ons de ene en allesbeslissende keuze: fascisme of revolutie?

Het werk van de Fransman Jacques Ranciëre is de hardste intellectuele noot om te kraken. Bij hem draait het in de eerste plaats om de principiële vraag of er wel zoiets als politieke filosofie bestaat. In zijn zoektocht naar een antwoord laat Ranciëre zich leiden door Aristoteles, de eerste politiek filosoof uit de geschiedenis. Ranciëre wijst er vervolgens in zijn politieke filosofie op dat er sprake is van een fundamenteel en constitutief niet-verstaan (mésentente) tussen de politicus en de filosoof. Tijdens de colleges wordt vooral geprobeerd om wat meer vat te krijgen op dit centrale maar ook complexe begrip ‘mésentente’.

Voor een uitvoeriger beschrijving van de cursusinhoud verwijzen we naar de website fiand.nl

Onderwijsvorm

Hoorcolleges met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Literatuur

Er worden opzetten en samenvattingen van de colleges aan de cursisten uitgedeeld of gemaild.

Over de docent Nico Dieteren

Drs. Nico Dieteren verzorgt, na afronding van de studies Nederlandse taal- en letter-kunde en filosofie, al meer dan twintig jaar cursussen filosofie. Zo was hij onder an-dere van 1996-2020 als docent filosofie werkzaam voor HOVO Nijmegen.

Delen met je vrienden? Ja graag!

Ga naar de bovenkant