Laden Evenementen

Alle Evenementen

Evenementenreeks Evenementenreeks: Leergang filosofie deel 5

Van Descartes naar Hume

Inhoud van de cursus

Inhoud

In dit vijfde deel van de leergang ‘Inleiding in de geschiedenis van de filosofie’ maken we de overgang naar de moderne wijsbegeerte. Onze aandacht gaat dit semester uit naar het rationalisme van de Fransman René Descartes (1596-1650), de aartsvader van de moderne wijsbegeerte, en de Britse empiristen John Locke (1632-1704) en David Hume (1711-1776). In de colleges over Descartes staan we eerst stil bij zijn universele methode (mathesis universalis) en aansluitend bij het beroemde cogito sum als het absoluut onbetwijfelbare fundament van de kenorde.

In de tweede helft van de cursus maken de verheven rationalistische ideeën plaats voor de Britse nuchterheid van het empirisme. Teneinde de mens te behoeden voor hoogmoed onderwerpen empiristen als Locke en Hume in de eerste plaats ons kenvermogen aan een kritisch onderzoek. Wat kunnen wij kennen? Welke grenzen zijn ons kenvermogen gesteld? Verder wordt aan de hand van de filosofie van Hume aangetoond hoe strak het empirische keurslijf uiteindelijk wordt aangetrokken. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt de louter kwantitatief aangezette differentie tussen een zintuiglijke indruk (impression) en een idee (idea).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 

Literatuur

Er worden opzetten en samenvattingen van de colleges aan de cursisten uitgedeeld of gemaild.

 

Toelichting

Voor een uitvoeriger inhoudsbeschrijving verwijzen we naar de website fiand.

Over de docent Nico Dieteren

Drs. Nico Dieteren verzorgt, na afronding van de studies Nederlandse taal- en letter-kunde en filosofie, al meer dan twintig jaar cursussen filosofie. Zo was hij onder an-dere van 1996-2020 als docent filosofie werkzaam voor HOVO Nijmegen.

Verdere bijzonderheden

Over de kosten

Voor tien colleges is de prijs € 300. Mensen die minder dan € 22000 per jaar verdienen, kunnen 40% korting krijgen, mits ze een bewijs van de belastingdienst aanleveren. Geldige bewijsstukken zijn uitsluitend het IB-biljet of het document met het geregistreerde inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage gevraagd wordt.

Vanwege corona

Is er plaats voor maximaal 20 cursisten.
Zie verder voor maatregelen in het Titus Brandsma Memorial dit artikel.

Delen met je vrienden? Ja graag!

Ga naar de bovenkant