Betreden op eigen risico!

 Een eerste kennismaking met enkele ‘foute’ denkers

wekelijks op vrijdag vanaf 13 oktober 2023 van 10:30 – 12:30 uur

In een bekend gezegde worden Onze-Lieve-Heer vreemde kostgangers toegedicht, minder bekend is evenwel is dat de filosofie Hem in deze zeker naar de kroon steekt en in haar universum der wijsheid alle ruimte biedt aan evenzo vreemde, zelfs ‘foute’ denkers. In deze cursus laten we ons licht schijnen over drie denkers die zeker door de heersende links-liberale goegemeente als ‘fout’ worden gekwalificeerd. Bij gebrek aan een sluitende definitie verstaan we onder ‘foute’ denkers met name denkers die binnen onze liberale westerse wereld worden voorzien van labels als ultranationalistisch, antiliberaal en racistisch. In deze cursus gaat onze aandacht uit naar de Russische filosofen Ivan Ilyin (1883-1954) en Alexander Dugin, die beiden bewonderd worden door president Poetin., terwijl de slotcolleges zijn gewijd aan de hedendaagse Franse denker Renaud Camus, die bekendheid heeft verworven met zijn boek Le Grand Remplacement (2019), waarin hij de gevolgen schildert van de massa-immigratie voor onze westerse wereld en cultuur. De aanhangers van de zogenaamde ‘omvolkingstheorie’ (in Nederland onder anderen de politici Wilders en Baudet) beroepen zich in belangrijke mate op het werk van Camus. Inzet van de cursus is de vraag of deze denkers wel zo ‘fout’ zijn of dat ze ons eerder een kritische spiegel voorhouden waar we tot nu toe nauwelijks oog voor hebben gehad, verblind als we zijn door de links-liberale dogma’s.

Inhoud van de cursus

Tijdens de eerste colleges, waarin aandacht wordt geschonken aan Ivan Ilyin, moet vooral duidelijk worden hoe deze denker de strijd aangaat met de pacifistische leer van Tolstoj en zijn aanhangers. Voor Ilyin is het duidelijk dat het kwaad van het bolsjewisme alleen met geweld kan en moet worden bestreden, een geweld dat in zijn ogen volledig legitiem is. Zijn werk draagt Ilyin op aan de witte ridders, dat wil zeggen de aanhangers van de tsaar en de Russische orthodoxe kerk, die de waarden van het oude Rusland nog in hun hart dragen en zich inzetten voor de grootsheid van de Russische natie. Als Russische balling in o.a. Zwitserland was hij vooral gecharmeerd van het fascisme van Franco en Salazar, waarin een vooraanstaande rol werd toegekend aan de katholieke kerk.

De hedendaagse Russische filosoof Alexander Dugin, op wie het vorig jaar een aanslag is gepleegd die zijn dochter het leven heeft gekost, gaat in zijn boek Das Grosse Erwachen gegen den Great Reset (2021) de strijd aan met wat hij het liberalisme 2.0 noemt, dat zijn belangrijkste exponenten in mensen als Biden en Soros heeft. Inzet van dit liberalisme is de vernietiging van iedere vorm van collectieve identiteit, inclusief ons mens-zijn als het laatst overgebleven bastion van zo’n identiteit (zie de plannen van de posthumanisten). Wil deze kwalijke ontwikkeling een halt worden toegeroepen dan is er volgens Dugin een (voorlopig) bondgenootschap nodig tussen de liberalen 1.0, waartoe Trump en zijn aanhangers moeten worden gerekend, en alle antiliberale krachten (denk bijvoorbeeld aan Poetin, Xi Jinping en Erdogan). De grote droom van Dugin is een multipolaire wereld waarin de antimoderne krachten een succesvol front vormen tegen het moderne Westen. Dugin is niet tegen het Westen als zodanig, maar tegen het moderne Westen.

Het slotakkoord is voor Renaud Camus, die de strijd aanbindt met de door de heersende links-liberale elites verkondigde leugen dat het fenomeen van de groeiende massa-immigratie geen enkel gevolg zal hebben voor onze cultuur. Wat Camus wil laten zien is dat de vervanging van een autochtoon Europees volk door andere volkeren onherroepelijk zal leiden tot de ondergang van de Europese cultuur en beschaving en de deur wagenwijd openzet voor een non-beschaving. Critici beschuldigen de Franse denker, die al meerdere processen aan zijn broek heeft gehad, van onverholen racisme, maar tijdens deze cursus zullen we ons onder meer met de vraag uiteenzetten of die beschuldiging wel zonder meer hout snijdt of dat het betoog van Camus misschien toch wat subtieler is dan zijn critici doen voorkomen.

Over de docent Nico Dieteren

met Gastdocent
Dr. Pieter Lemmens (Radboud Universiteit)

De docent drs Nico Dieteren verzorgt al bijna vijfentwintig jaar cursussen filosofie voor diverse instellingen. Zo werkte hij bijvoorbeeld van 1996-2020 voor het onlangs ter ziele gegane HOVO Nijmegen (verbonden aan de Radboud Universiteit).

Locatie

Titus Brandsma Memorial

Stijn Buijsstraat 11
Nijmegen, 6512 CJ Nederland

Verdere bijzonderheden

Over de kosten

Voor tien colleges is de prijs € 300. Mensen die minder dan € 22000 per jaar verdienen, kunnen 40% korting krijgen, mits ze een bewijs van de belastingdienst aanleveren. Geldige bewijsstukken zijn uitsluitend het IB-biljet of het document met het geregistreerde inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage gevraagd wordt.

Onderwijsvorm

10 hoorcolleges met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Literatuur

De cursisten krijgen de opzet en samenvatting van de colleges uitgedeeld of gemaild.

Belangrijke opmerking

De delen van de leergang filosofie kunnen afzonderlijk worden gevolgd.

Jou Inhoud Komt Hier