Karmelgeschiedenis, jaarcursus 2024 – 2025

8 zaterdagochtenden van 10.00 – 12.00 uur in 2024 – 2025

Vanaf haar stichting in het begin van de 13e eeuw kent de wereldwijde Karmelorde een bewogen geschiedenis. Het is een verhaal van vallen en opstaan tot op de dag van vandaag.  In het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen wordt komend werkjaar een compacte cursus ordesgeschiedenis aangeboden. Welke verhalen en welke personen hebben door de eeuwen heen de Karmelorde een eigen gezicht gegeven?

 

Inhoud van de cursus

Een bewogen geschiedenis

21 september 2024
13e eeuw, de periode van 1150 tot 1294

verhalen: oorsprong en ontstaan van de Karmelorde;
gevecht om erkenning en overgang naar Europa
teksten: Regel, Brandende Pijl, Rubrica Prima, Constituties
personen: Elia, Maria en de oudste heiligen
(Angelus, Albertus van Jeruzalem,Simon Stock, Albertus van Trapani)

19 oktober 2024
14e eeuw, de periode van 1294 tot 1371

verhalen: wonder van Chester, Petrus Thomas, Bulla Sabbatina
teksten: Boek van de Eerste Monniken, John Baconthorpe, Constituties
personen: Nonius Pereira, Petrus Thomas, Andreas Corsini, priorslijst

16 november 2024
15e eeuw, de periode tussen 1371 en 1500

verhalen: hervorming van Mantua, hervorming van Albi
boekdrukkunst met het Speculum van Cataneis uit 1504
Filippo en Filippino Lippi
teksten: Soreth’s Regelcommentaar
personen: Soreth, karmelitessen, Fanti, Mantua, Bostius,
Johanna Scopelli en Francisca d’Amboise

14 december 2024
16e eeuw, de periode tussen 1500 en 1571

verhalen: hervorming van Teresa van Avila en Johannes van het Kruis
teksten: Amelry’s minnende ziel
personen: M.Magdalena de Pazzi, Audet

18 januari 2025
17e eeuw, de periode tussen 1571 tot 1652

verhalen: missionaire activiteiten: Brazilie, Dionysius en Redemptus
Hervorming van Touraine, Stichting van Boxmeer
teksten: Inleidinghe in het Landt Carmelus
personen: Jan van de H.Samson; Michael van de H. Augustinus

15 februari 2025
18e eeuw, de periode tussen 1700 en 1800

verhalen: Franse Revolutie, karmelietessen van Compiègne
teksten: Batavia Desolata
personen: Theresia Redi

22 maart 2025
19e eeuw, de periode tussen 1800 en 1900

verhalen: dieptepunt van 1876; expansie Nederlandse Karmel vanaf 1855
teksten: periode 1802 – 1840
personen: Theresia van Lisieux, Elisabeth van Dijon

26 april 2025
20e eeuw, de periode tussen 1900 en 2004

verhalen: structuur en organisatie van de Ned. Karmelprovincie
teksten: Constituties van 1904, 1970, 1996; RATIO
personen: Titus Brandsma, Edith Stein

Praktische informatie

data in 2024

21 september
19 oktober
16 november
14 december

data in 2025

18 januari
15 februari
22 maart
26 april

tijd

zaterdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

kosten

€ 75,00

begeleiding

Sanny Bruijns o.carm en
Mike Rijken, lid Karmelbeweging

locatie

Tituts Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6511 CJ Nijmegen
024-360242§1

Aanmelden

Stuur een mail met uw naam, adres, evt. telefoonnummer naar titusbrandsma@karmel.nl