titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 110

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Van David.
00   Deun.

00   Melding van Wezer aan mijn meester:
00   ‘Zet je aan mijn rechter,
00   tot Ik jouw vijanden breng
00   als bank voor jouw voeten.’
2     De stam van jouw verweer
00   zendt Wezer van de Sion,
00   betreed het binnenste van jouw vijanden.
3     Jouw volk is edel op de dag van jouw vermogen
00   in heilige pracht,
00   uit de tederte, uit de gloring
00   is om jou de dauw van jouw geboorte.
4     Wezer verzekert en getroost zich niet:
00   ‘Jij bent priester in eeuwigheid,
00   naar mijn aanspraak mijn koning bewaring.’
5     Mijn Meester over jouw rechter
00   verbrijzelt koningen op de dag van zijn toorn.
6     Hij vonnist onder de naties,
00   vult met lijken,
00   verbrijzelt het hoofd over het vele land.
7     Uit een slenk onderweg drinkt Hij,
00   daarom verhoogt Hij het hoofd.