titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 111

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Vier Wezer.

00   Erkennen wil ik Wezer met alle hart
00   in het veem van oprechten en de zameling.
2     Groot de maaksels van Wezer,
00   te bevragen voor al wie in hen zich behagen.
3     Majesteit en pracht zijn gewrocht
00   en zijn bewaring stelt zich immer.
4     Gedachtenis maakt Hij voor zijn zonderheden,
00   genadig en teder Wezer.
5     Buit geeft Hij wie Hem schromen,
00   eeuwig gedachtig zijn verbintenis.
6     De kracht van zijn maaksels beduidt Hij zijn volk
00   om hun te geven het eigendom van de naties.
7     De maaksels van zijn handen hechtheid en schikking,
00   hecht al zijn kommernissen,
8     te steunen immer en eeuwig,
00   te maken in hechtheid en recht.
9     Afkoop zendt Hij zijn volk,
00   eeuwig ontbiedt Hij zijn verbintenis,
00   heilig te schromen zijn naam.
10   Hoofdkunde schroom van Wezer,
00   het goede besef voor al wie hen maken,
00   zijn viering stelt zich immer.