titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 122

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Zang van de stijgingen.
0     Van David.

0     Ik verheug mij in wie mij zeggen:
0     ‘Gaan wij naar het huis van Wezer.’
2     Stellend wezen onze voeten zich
0     in jouw poorten, Jeruzalem.
3     Jeruzalem, gebouwd als stad
0     die in zich tot eenheid is verzworen
4     daar waar de staven stijgen,
0     de staven van Wezer
0     – getuigenis voor Israël
0     om te erkennen de naam van Wezer –
5     ja, daar zetten zich de stoelen voor de schikking,
0     de stoelen voor het huis van David.
6     Bid om vernoeging van Jeruzalem,
0     dat bevredigd worden wie met jou verknocht zijn.
7     Weze vernoeging in jouw mogendheid,
0     tevredenheid in jouw kastelen.
8     Om mijn broers en mijn gezellen
0     laat ik toch spreken vernoeging in jou.
9     Om het huis van Wezer, onze Machtige,
0     laat ik verzoeken het goede voor jou.