titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 124

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Zang van de stijgingen.
00   Van David.

00   Was niet Wezer die er weest voor ons,
00   – laat Israël toch zeggen –
2     was niet Wezer die er weest voor ons,
00   waar aardelingen tegen ons stonden,
3     dan hadden zij ons levend verslonden,
00   waar hun toorn in ons ontbrandde,
4     dan had het water ons verspoeld,
00   een slenk onze ziel overtogen,
5     dan had onze ziel overtogen
00   het ziedende water.
6     Gezegend Wezer,
00   die ons niet gegeven heeft
00   als buit aan hun tanden.
7     Onze ziel is als een vogel ontslipt
00   aan de sprenkel van de strikkers.
00   De sprenkel brak,
00   en wij, wij zijn ontslipt.
8     Onze hulp in de naam van Wezer,
00   maker van hemel en land.