titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 136

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Erken Wezer, ja, goed,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
2     Erken de Machtige van de Machtigen,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
3     Erken de Meester van de Meesters,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
4     Die grote zonderheden maakt, Hij alleen,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
5     Die de hemel opmerkzaam maakt,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
6     Die het land op het water plet,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
7     Die de grote lichten maakt,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
8     de zon om te heersen over de dag,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
9     maan en sterren als heersers over de nacht,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
10   Die Egypte sloeg in zijn keurlingen,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
11   en Israël trok Hij uit hun midden,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
12   met stevige hand en zich neigende arm,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
13   Die de Schelfzee in haksels hakte,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
14   en Israël toog Hij in haar midden,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
15   en Farao met zijn vermogen schudde Hij in de Schelfzee,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
16   Die zijn volk gaan liet in de steppe,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
17   Die grote koningen sloeg,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
18   en weidse koningen verdelgde Hij,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
19   Sichon, de koning van de Amorieten,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
20   en Og, de koning van Basjan,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
21   en hun land gaf Hij in eigendom,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
22   in eigendom aan Israël, zijn knecht,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
23   Hij die in onze vernedering ons gedenkt,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
24   en ons zeult uit onze benauwers,
00   ja, eeuwig zijn gunst,
25   die brood geeft aan alle vlees,
00   ja, eeuwig zijn gunst.
26   Erken de Macht van de hemel,
00   ja, eeuwig zijn gunst.