titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 16

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Platinering.
0     Van David.

0     Waak over mij, Macht,
0     ja, ik schuil in Jou.
2     Jij zegt tot Wezer: ‘Mijn Meester Jij,
0     mijn goed nooit boven Jou.’
3     Voor heiligen, die in het land,
0     en weidsen, in wie al mijn behagen,
4     worden veel zijn hun pijnen, zij snellen een ander na.
0     Nooit giet ik hun gietingen van bloed
0     en nooit hef ik hun namen op mijn lippen.
5     Wezer, toerekening van mijn deel en mijn beker,
0     Jij houdt mijn lot.
6     De snoeren vielen mij in mildheden,
0     mee het eigendom mij tot geneugte.
7     Ik zegen Wezer die mij raadt,
0     ’s nachts tuchten mee mijn nieren mij.
8     Ik effen Wezer mij gestaag beduidend,
0     ja, Hij aan mijn rechter, nooit wankel ik.
9     Daarom verheugt mijn hart zich en juicht mijn wichtigheid,
0     woont mee mijn vlees nog veilig.
10   Ja, Jij laat Jij mijn ziel niet aan de woestenij,
0     niet geef Jij jouw gunsteling de zijg te zien.
11   Voelen laat Jij mij het pad van het leven,
0     verzadiging van vreugde aan jouw gelaat,
0     mildheden in jouw rechter durend.