titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 20

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Voor de verduurder.
0     Deun.
0     Van David.

2     Wezer buige zich naar jou op de dag van benauwing,
0     steile jou de naam van Jakobs Machtige.
3     Hij zende jou hulp uit het heiligdom
0     en uit de Sion schrage Hij jou.
4     Hij gedenke al jouw schenkingen
0     en jouw stijgoffer smoute Hij.                Plavei.
5     Hij geve jou naar jouw hart
0     en al jouw beraad vervulle Hij.
6     Joelen wij in jouw bevrijding
0     en vendelen wij in de naam van onze Machtige.
0     Wezer vervulle
0     al jouw beden.
7     Intijds voel ik,
0     ja, Wezer bevrijdt zijn gezalfde.
0     Hij buigt zich naar hem uit zijn heilige hemel
0     in de sterkte van zijn bevrijdende rechter.
8     Dezen de rijderij en dezen de paarden,
0     en wij, de naam van Wezer,
0     onze Machtige, gedenken wij.
9     Zij zwichten en zij vallen,
0     en wij staan en beuren elkaar.
10   Wezer, bevrijd de koning,
0     Hij buige zich naar ons op de dag dat wij roepen.