titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 23

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Deun.
00   Van David.

00   Wezer weidt mij, niet derf ik,
2     in kiemende oorden vlijt Hij mij,
00   aan rustige wateren loodst Hij mij.
3     Mijn ziel keert Hij,
00   Hij leidt mij in ronden van bewaring
00   omwille van zijn naam.
4     Ja, ook al ga ik in een dal van somberte,
00   niet schroom ik kwaad.
00   Ja, Jij bent bij mij,
00   jouw staf en jouw stut,
00   zij troosten mij.
5     Jij ordent voor mijn gelaat een tafel
00   mijn benauwers beduidend.
00   Jij smout mijn hoofd met olie,
00   mijn beker is lafenis.
6     Enkel goed en gunst vervolgen mij
00   alle dagen van mijn leven.
00   En ik keer in het huis van Wezer
00   tot in lengte van dagen.