titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 48

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Een zang.
0     Deun.
0     Voor de Korachzonen.

2     Groot Wezer en uiterst te vieren
0     in de stad van onze Machtige,
3     zijn heilige berg mooi in zijn omzwaai,
0     blijdschap van alle land,
0     de berg Sion heup van het Noorden,
0     gouw van de Koning in veel,
4     de Machtige in haar kastelen
0     wordt gevoeld als steilte.
5     Ja, hier, de koningen zamelen zich,
0     één tijgen zij aan,
6     zij zien, zo zijn zij verbijsterd,
0     geschrokken, deinzen,
7     zindering pakt hen daar,
0     kronkeling als een barende,
8     bij de Oostertocht die breekt
0     de schepen van Tarsis.
9     Zoals wat wij horen,
0     zo zien wij
0     in de stad van Wezer met de drommen,
0     in de stad van onze Machtige,
0     de Machtige vestigt haar in eeuwigheid.       Plavei.
10   Wij evenen, Machtige, jouw gunst
0     in het binnenste van jouw paleis.
11   Zoals jouw naam, Machtige, zo jouw viering
0     over de kappen van het land.
0     Van bewaring vervuld is jouw rechter,
12   de berg Sion verheugt zich,
0     Juda’s dochters juichen
0     om jouw schikkingen.
13   Omring de Sion en omsingel haar,
0     vertel haar grootheden.
14   Breng jullie hart bij haar mogendheid,
0     kavel haar kastelen,
0     opdat jullie vertellen het geslacht hierachter,
15   ja, dit is de Machtige,
0     onze Machtige eeuwig en immer,
0     Hij drijft ons over de dood.