titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 51

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Voor de verduurder.
0     Deun.
0     Van David.
2     Toen Natan, de tolk, bij hem kwam,
0     wijl hij bij Batsjeba kwam.

3     Begenadig mij, Machtige, als jouw gunst,
0     als jouw vele tederheid veeg mijn schendingen.
4     Walk mij veel van mijn verwringing
0     en van mijn misdaad reinig mij.
50   Ja, mijn schendingen, ik voel ze
0     en mijn misdaad is gestaag mij beduidend.
6     Jou, alleen Jou heb ik misdaan
0     en het kwade in jouw ogen maakte ik.
0     Dat Jij zo bewaard wordt in jouw spreken,
0     louter in jouw schikking.
7     Hier, in verwringing kronkelde om mij
0     en in misdaad verhitte zich om mij mijn moeder.
80  Hier, hechtheid behaagt Jou in pleisteringen
0     en in belemmeringen doe Jij kundigheid mij voelen.
9     Ontmisdaad Jij met hysop mij, en rein ben ik,
0     walk Jij mij, en witter dan sneeuw ben ik.
10   Horen doe Jij mij blijdschap en vreugde,
0     het gebeente dat Jij stootte juicht.
11    Verberg jouw gelaat voor mijn misdaad
0     en veeg al mijn verwringingen.
12   Een rein hart schep mij, Machtige,
0     en een vaste tocht vernieuw in mijn binnenste.
13   Werp mij niet uit jouw gelaat
0     en jouw heilige tocht neem niet van mij.
14   Keer mij de blijdschap van jouw bevrijding
0     en met een edele tocht steun mij.
15   Leren wil ik schenders jouw wegen,
0     en misdadigers keren zich naar Jou.
16   Red mij uit het bloed, Machtige,
0     Machtige van mijn bevrijding,
0     mijn tong joelt jouw bewaring.
17   Mijn Meester, open Jij mijn lippen,
0     en mijn mond beduidt jouw viering.
18   Ja, niet behaagt Jou een slachtmaal
0     en geef ik een stijgoffer, Jij gelieft het niet.
19   Slachtmalen voor de Machtige een tocht gebroken,
0     een hart gebroken en gestoten, Machtige, verguis Jij niet.
20   Doe Sion goed naar jouw believen,
0     bouw Jij de wallen van Jeruzalem.
21   Dan behagen Jou slachtmalen van bewaring, stijg- en aloffer,
0     dan doen ze varren op jouw slachtstee stijgen.