psalm inleiding van de week

Psalm 53

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Voor de verduurder.
0     Bij kronkeling.
0     Besef.
0     Van David.

2     Zegt de loze in zijn hart: ‘Geen Machtige.’
0     Verderfelijk en gruwelijk vals zijn zij,
0     geen die het goede maakt.
3     De Machtige speurt vanaf de hemel naar de aardelingzonen
0     om te zien, is er een beseffende
0     die de Machtige vraagt?
4     Zij allen zijn verzwonden, vunzig bijeen,
0     geen die het goede maakt, ook geen één.
5     Voelen de zwelligheidwrochters niet,
0     hoe zij mijn volk etend brood eten,
0     de Machtige niet roepen?
6     Daar beven zij beving
0     er weest geen beving.
0     Ja, de Machtige verstrooit het gebeente van jouw belegeraar,
0     jij beschaamt, ja, de Machtige smaadt ze.
7     Wie geeft vanaf de Sion de bevrijdingen van Israël?
0     Waar de Machtige keert de keer van zijn volk,
0     juicht Jakob, verheugt zich Israël.