titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 87

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Van de Korachzonen.
00   Deun.
00   Zang.

00   Met zijn gronding in heilige bergen
2     verknocht is Wezer, met de poorten van Sion
00   meer dan met alle woningen van Jakob.
3     Wichtigheden worden gesproken in jou,
00   stad van de Machtige.                                                          Plavei.
4     Ik gedenk Rahab en Babel bij wie Mij voelen,
00   hier, Filistea en Tyrus met Koesj:
00   ‘Deze is geboren daar.’
5     En van Sion wordt gezegd:
00   ‘Man voor man is geboren in haar
00   en Hij vestigt haar, Ontstegene.’
6     Wezer telt bij inschrijving de volken:
00   ‘Deze is geboren daar.’                                                         Plavei.
7     En ze zingen als wie kronkelen:
00   ‘Al mijn bronnen zijn in Jou.’