Tijdelijk geen groepsbijeenkomsten

Vanwege de (tijdelijke) verscherping van de corona maatregelen door de regering zijn ook de regels in het TBM verscherpt.

Op 3 november heeft de regering de verscherping van een aantal maatregelen aangekondigd met het oog op het indammen van de verspreiding van het Coronavirus.
Als Titus Brandsma Memorial willen we daar aan mee werken.
De belangrijkste maatregel is: geen groepsvorming.
Daarvan zijn uitgezonderd onder andere het onderwijs en bijeenkomsten voor “het belijden van een godsdienst of levensovertuiging”.

Dat betekent dat de vieringen in de kerk, met de al eerder genomen maatregelen (van 1,5 m afstand houden, mondkapjes dragen, maximaal 30 mensen, aanmelding voor de zondagviering) gewoon door kunnen gaan. Ook de dagelijkse openstelling van ons kerkgebouw (van 10 – 16 uur) kan gewoon doorgaan.

Voor ons zalencentrum betekent dat voor de periode van 5 t/m 18 november:

  • dat er geen groepsbijeenkomsten gehouden worden in ons centrum (Stijn Buysstraat 11), dus geen vergaderingen en geen bezinningsbijeenkomsten.
  • dat uitsluitend de colleges van het Titus Brandsma Instituut doorgang vinden, omdat dat een onderwijs instelling is, verbonden aan de Radboud Universiteit.

Afhankelijk van de maatregelen van de overheid na 18 november zal deze verscherping weer kunnen vervallen.

(Laatst bijgewerkt op 5 november 2020.)