Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben we maatregelen getroffen en sluiten aan bij de landelijke richtlijnen volgens het RIVM.

Dit vragen we van u

 • onze kerk en ons centrum NIET te bezoeken als u of iemand uit uw huishouden verschijnselen heeft van corona (niezen, hoesten, benauwdheid, koorts e.d.)
 • altijd 1,5 m afstand van elkaar te houden
 • wanneer u rondloopt een mondkapje te dragen (hoeft niet als u zit)
 • bij binnenkomst uw handen te desinfecteren
 • een plaats te reserveren als u naar de viering op zondag wilt komen; dat kan door een mail sturen naar titusbrandsma@karmel.nl. (er is plaats voor 30 mensen)

Deze maatregelen hebben we getroffen

 • we luchten extra en maken extra schoon
 • er staan desinfectiemiddelen bij de ingangen van de kerk en van het bezinningscentrum
 • de stoelen staan ruim 1,5 m van elkaar en we hebben duidelijk aangegeven waar u kunt zitten en waar niet
 • In ons bezinningscentrum hebben we twee spreekkamers en twee zalen zodanig ingericht dat u op 1,5 m afstand van elkaar kunt zitten.

Groepsbijeenkomsten

 • Sinds 3 mei jl. is het weer toegestaan in de kerk samen te komen voor een viering (met maximaal 40 mensen). Zie de pagina vieringen.
 • In ons bezinningscentrum mogen inmiddels ook weer groepen bijeenkomen, zolang de 1,5 m wordt gehandhaafd. (In de Tituszaal kunnen maximaal 20 mensen bijeenkomen, in de Vincentiuszaal 8 mensen.)

Wij danken u voor uw medewerking.

(Laatst bijgewerkt op 5 juli 2021.)

Recent Posts