Titus Brandsma Memorial sluit zich aan bij de landelijke lockdown

Minimaal tot 28 april geen vieringen in de Titus Brandsma gedachteniskerk

Nadat minister president Rutte op 14 december een landelijke lockdown afkondigde (zie Rijksoverheid) en die op 12 januari, 2 en 23 februari en 8 en 23 maart verlengde (zie Rijksoverheid)  was het vrij snel duidelijk dat in het bezinningscentrum van het Titus Brandsma Memorial geen groepsbijeenkomsten gehouden zouden worden in de nu aangegeven periode tot en met 20 april.

De vraag wat te doen met de vieringen in de kerk bleek moeilijker te beantwoorden. Strikt genomen zou het mogen. Vanwege het recht op godsdienstvrijheid kan de regering godsdienstige samenkomsten niet verbieden. De RK bisschoppen kwamen op 15 december met het bericht (zie RK Kerk) dat de kerstavond vieringen geen doorgang mochten vinden.

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen

Dat versterkte bij diverse mensen in en rond het TBM de gedachte dat je in tijden van een lockdown in de samenleving eigenlijk niet zou moeten oproepen samen te komen in een kerk. Na intens onderling overleg hebben de stuurgroep van de Eliagemeenschap (de gemeenschap die samen viert in de Titus Brandsma gedachteniskerk) en het bestuur van het TBM besloten om mee te doen met de oproep van de regering “blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen” (zie Rijksoverheid) en geen vieringen te houden in deze lockdown periode. Dit in solidariteit met andere mensen en andere sectoren in de samenleving die hun activiteiten en samenkomsten moeten opschorten.

Dit betekent dat er vanaf heden geen vieringen zullen zijn in de Titus Brandsma gedachteniskerk: geen zondagvieringen tot en met minimaal 28 april, en ook geen Eucharistievieringen overdag en Vieringen rond het Evangelie ’s avonds in deze periode. Helaas betekent dat dat er ook geen vieringen zullen zijn in de Goede Week en met Pasen. Er zullen wel korte vieringen online geplaatst worden (zie vieringen).

Bestuur en stuurgroep hebben dit besluit genomen met pijn in het hart, want graag zouden we samen vieren, maar meent toch met dit besluit het best vorm te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ruimte voor persoonlijke bezinning

Het kerkgebouw blijft open, dagelijks van 10 – 16 uur, voor persoonlijke bezinning. Dit natuurlijk met de benodigde corona maatregelen van: 1,5 meter afstand houden tot elkaar en mondkapjesplicht (bij rondlopen).

Afhankelijk van de maatregelen van de overheid na 28 april zal deze ‘vieringen stop’ weer kunnen vervallen.

(Laatst bijgewerkt op 25 maart 2021.)