colleges Introductie kunstgeschiedenis

2024-01-24T13:40:31+01:00

Van januari tot april 2024 introductie Kunstgeschiedenis. Ga helemaal terug naar de Griekse oudheid of verbaas je over de schoonheid van moderne kunst van Ai Weiwei. Bekijk De Nachtwacht op een hele andere manier en sta stil bij architecten als Mecanoo en Koolhaas. Hoe verschillend de werken ook zijn: het zijn allemaal indrukwekkende voorbeelden van 2500 jaar westerse kunstgeschiedenis.

Luisteren naar klassieke muziek met Paul Kagenaar – voorjaar 2024

2024-01-21T18:22:33+01:00

wekelijks op dinsdag van 17 oktober 2023 - 12 december 2023 van 10.00 - 12.00 uur Luisteren naar klassieke muziek met Paul Kagenaar. De cursus biedt een gevarieerd aanbod aan onderwerpen waarbij de muziek geplaatst wordt in een brede historische en culturele context.

Het gevecht met de Hydra!

2024-02-13T15:25:58+01:00

wekelijks op vrijdag vanaf 2 februari van 10:30 - 12:30 uur. De verzuchting ‘we leven nu eenmaal in nihilistische tijden’ ligt tegenwoordig op steeds meer lippen bestorven. In een cursus van drie of vier semesters wordt geprobeerd wat meer greep te krijgen op een in zichzelf uiterst grillig en complex fenomeen dat als een ware duivelskunstenaar steeds weer in een nieuwe gedaante aan ons verschijnt.

Betreden op eigen risico!

2024-02-06T11:08:30+01:00

wekelijks op vrijdag vanaf 13 oktober 2023 van 10:30 - 12:30 uur In een bekend gezegde worden Onze-Lieve-Heer vreemde kostgangers toegedicht, minder bekend is evenwel is dat de filosofie Hem in deze zeker naar de kroon steekt en in haar universum der wijsheid alle ruimte biedt aan evenzo vreemde, zelfs ‘foute’ denkers.

Ga naar de bovenkant