PSALMEN

psalmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mystiek in de psalmen

jaarcursus: biddend leven

in de ruimte van de psalmen

Iedere bijeenkomst
gaan wij de ruimte
van een psalm binnen
om zijn spiritualiteit
te verkennen.

Daarna concentreren we ons
op de viering
waarin deze psalm
centraal staat.
Een oefening in
liturgische spiritualiteit.

We vieren de psalm
en proeven zo
deze vorm van getijdengebed.

Na de psalmviering
is er gelegenheid
om ons te bezinnen op
hoe de psalm
ieder persoonlijk raakt
en doorwerkt in ons leven.

Programma

16.00-16.55 uur opening en uitleg van de psalm
16.55-17.05 uur pauze

17.05-17.50 uur liturgische spiritualiteit van de Getijden
17.50-18.20 uur etenspauze

18.20-18.45 uur Psalmviering
18.45-19.30 uur bezinning

Jaaroverzicht

2019

27 september: psalm 13
18 oktober: psalm 27
15 november: psalm 45
13 december: psalm 49

         

2020

10 januari: psalm 70
31 januari: psalm 81
28 februari: psalm 96
27 maart: psalm 114
17 april: psalm 122
1 mei: psalm 139

Met medewerking van

uitleg van de psalm Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Marieke Meiring, Paul Reehuis, Leon Teubner
liturgische spiritualiteit Ad de Keyzer en Kees Waaijman
bezinning Marieke Rijpkema, e.a.

Kosten

De cursus kost 260,- euro per jaar.
Indien de kosten bezwaarlijk zijn, is overleg mogelijk.

Bij de prijs is inbegrepen
- het boekje “Psalmvieringen”
- een brochure over liturgische spiritualiteit
- tien psalmvieringen
- koffie en thee in de pauze
U wordt verzocht zelf brood mee te nemen.

Aanmelding

- schriftelijk of per email én
- door overmaking van het inschrijfgeld op rekening: NL56 INGB 0000 819729
Uw aanmelding is geëffectueerd als het bedrag is overgemaakt.

Adresgegevens

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen

t: 024-3602421
e: titusbrandsma@karmel.nl
w: www.titusbrandsmamemorial.nl

 

mystiek in de psalmen

Uit kracht van de Naam

Hoe alles zich ontvouwt in Wezer,
beseffen we
ternauwernood.

De naam is zo klein
als een mosterdzaadje,
maar slaat hij zijn vleugels uit,
zo wijd als de werkelijkheid.

De naam gaat mee
overal waar we gaan:
op reis,
in doodsnood,
in bevrijding.
Wij erkennen het.

Bovenal de armen
en ontrechten
leven op
uit kracht van de naam.
Zijn onuitputtelijke, gunnende
liefde.

We lezen achtereenvolgens psalm 121, 116 en 146.
Daarbij concentreren we ons op de eerste versregel als opening van de mystieke ruimte.

data

10 november 2018 (ps.121)
19 januari 2019 (ps.116)
25 mei 2019 (ps.146)

tijd

zaterdagmorgen 10.15 – 12.15 uur

kosten

€ 7,50 per keer

begeleiding

Kees Waaijman

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729