PSALMEN

 

psalmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mystiek in de psalmen

biddend leven

in de ruimte van de psalmen

Leven van gebed:
ons gewone levenLeven van gebed:
voedt ons bidden
en ons gebed
doordringt het leven.

Zo vormt ons
biddend leven
de bedding
van de getijden.

Omdat de psalmen
zo dicht bij het leven staan,
leren zij ons
spelenderwijs bidden.

Heel het leven komt hier samen:
tederheid, zwakte, recht,
strijd, geweld.
Maar steeds gerichten
op de Levende.

Wanneer we
de psalmen zo bidden
worden ze in ons
een biddend leven.

In de cursus Biddend Leven wordt de ruimte van een psalm geopend door bespreking van de psalm, het samen vieren van die psalm, en gelegenheid voor bezinning in stilte of gesprek.
In elke bijeenkomst staat één psalm centraal.

Programma

16.00-16.55 uur opening en uitleg van de psalm
16.55-17.05 uur pauze

17.05-17.50 uur liturgische spiritualiteit van de Getijden
17.50-18.20 uur etenspauze

18.20-18.45 uur Psalmviering
18.45-19.30 uur bezinning

Jaaroverzicht

2017

22 september psalm 8
13 oktober psalm 30
10 november psalm 42-43
1 december psalm 53
22 december psalm 61

         

2018

26 januari psalm 87
16 februari psalm 98
2 maart psalm 116
23 maart psalm 121
13 april psalm 146

Met medewerking van

uitleg van de psalm Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Dorine Drost, Marieke Meiring, Paul Reehuis, Leon Teubner
liturgische spiritualiteit Ad de Keyzer en Kees Waaijman
bezinning Marieke Rijpkema, e.a.

Kosten

De cursus kost 250,- euro per jaar.
Indien de kosten bezwaarlijk zijn, is overleg mogelijk.

Bij de prijs is inbegrepen
- het boekje “Psalmvieringen”
- een brochure over liturgische spiritualiteit
- tien psalmvieringen
- koffie en thee in de pauze
U wordt verzocht zelf brood mee te nemen.

Aanmelding

- schriftelijk of per email én
- door overmaking van het inschrijfgeld op rekening: NL56 INGB 0000 819729
Uw aanmelding is geëffectueerd als het bedrag is overgemaakt.

Adresgegevens

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen

t: 024-3602421
e: titusbrandsma@karmel.nl
w: www.titusbrandsmamemorial.nl

 

mystiek in de psalmen

Omkeer en hoop

Wie zich keert
naar het goede
mag hopen
dat alles zich
ten goede keert.

Hopen,
meer is het niet:
in vrede samenleven
en gerechtigheid.
Maar hopen ís het.

Deze hoop
bezielt de psalmen,
tegen alle wanhoop in.
Wie de psalmen bidt
beweegt reeds
mee met deze hoop
en is ten goede gekeerd.

We lezen achtereenvolgens
psalm 2, 85 en 124.
Daarbij concentreren we ons
op de eerste versregel
als opening van de
mystieke ruimte.

data

12 november 2016 (ps.2)
14 januari 2017 (ps.85)
10 juni 2017 (ps.124)

tijd

zaterdagmorgen 10.15 – 12.15 uur

kosten

€ 7,50 per keer

begeleiding

Kees Waaijman

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729