Samenkomst bij tegel op de Vredesmuur

17 oktober – werelddag van verzet tegen extreme armoede

Op 17 oktober is het ‘werelddag van verzet tegen extreme armoede’. Een dag die 30 jaar geleden erkend is door de Verenigde Naties, en waar wereldwijd aandacht aan wordt besteed. De datum van 17 oktober gaat terug tot 1987 toen in Parijs op het plein van de Mensenrechten (uitkijkend op de Eiffeltoren) ruim 100.000 mensen van allerlei rangen en standen, landen en gebieden bijeenkwamen om de slachtoffers van armoede te gedenken en hun engagement in de strijd tegen armoede te vieren.

Er is toen een gedenksteen geplaatst met de tekst:

Waar mensen in armoede moeten leven,
worden de Rechten van de Mens geschonden.
We zijn verplicht ons te verenigen
om die rechten te doen eerbiedigen.

Op zondag 16 oktober wordt hier om 11.45 uur aandacht aan besteed in Nijmegen,
bij de Vredesmuur voor de Titus Brandsma gedachteniskerk (Keizer Karelplein 19).
Er zal een samenkomst zijn van mensen die de slachtoffers van armoede willen gedenken, en hun engagement in de strijd tegen onmenselijke armoede en voor menselijke waardigheid willen vieren en sterken.
Iedereen die zich hierbij wil aansluiten is van harte welkom.

Tijdens de samenkomst wordt gesproken en gezongen, en na afloop kan men elkaar bij een kopje koffie of thee ontmoeten in de naast de kerk gelegen Tituszaal van het Titus Brandsma Memorial (ingang: Stijn Buysstraat 11, Nijmegen)

De samenkomst vindt op deze plek plaats, omdat in februari 2017, bij gelegenheid van de 100e geboortedag van Joseph Wresinski, een tegel op de muur geplaats is met de tekst:

Joseph Wresinski is de grote inspirator van de bijeenkomst in 1987 in Parijs, en ook van de beweging ATD Vierde Wereld die hij samen met gezinnen in een soort daklozenkamp nabij Parijs was begonnen.

Op deze pagina vindt u een verslag (met veel foto’s) van de dag waarop de tegel op de muur geplaatst werd.

Voor meer informatie:
ATD Vierde Wereld Nederland
ATD Vierde Wereld internationaal
Dag van verzet tegen extreme armoede, vanuit de Verenigde Naties.