titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 120

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Zang van de stijgingen.

0     Naar Wezer in het mij nauwe
0     roep ik, en Hij buigt zich naar mij.
2     Wezer, red mijn ziel
0     van de bedrieglijke lip, de veinzige tong.
3     Wat geeft Hij jou
0     en wat meerdert Hij jou, veinzige tong?
4     Pijlen van een sterke getand,
0     gloeiende brem erbij.
5     Wee mij, ja, gast ben ik in Mesjech,
0     ik woon bij de tenten van Kedar.
6     Veel is het wonen haar, mijn ziel,
0     bij wie vernoeging schuwt.
7     Ik ben vernoeging
0     en ja, ik spreek,
0     zij zijn krijgs.