titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 14

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Voor de verduurder.
00   Van David.

00   Zegt de loze in zijn hart: ‘Geen Machtige.’
00   Verderfelijk, gruwelijk werken zij,
00   geen die het goede maakt.
2     Wezer gluurt uit de hemel naar de aardelingzonen
00   om te zien, is er een beseffende
00   die de Machtige vraagt?
3     Alles zwenkt, vunzig bijeen,
00   geen die het goede maakt, ook geen één.
4     Voelen al de zwelligheidwrochters niet,
00   hoe zij mijn volk etend brood eten,
00   Wezer niet roepen?
5     Daar beven zij beving,
00   ja, de Machtige in het bewarend geslacht.
6     Het beraad van de gebogene beschamen jullie,
00   ja, Wezer zijn schuil.
7     Wie geeft vanaf de Sion de bevrijding van Israël?
00   Wijl Wezer keert de keer van zijn volk,
00   juicht Jakob, verheugt zich Israël.