titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 21

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Voor de verduurder.
0     Deun.
0     Van David.

2     Wezer, in jouw verweer verheugt zich de koning
0     en in jouw bevrijding, hoe juicht hij uiterst.
3     Het begeren van zijn hart geef Jij hem
0     en de wens van zijn lippen stuit Jij niet. Plavei.
4     Ja, Jij bent hem vóór met zegeningen van goedheid,
0     brengt de gedegen krans op zijn hoofd.
5     Om leven bidt hij Jou, Jij geeft hem
0     lengte van dagen eeuwig en immer.
6     Groot is zijn wichtigheid in jouw bevrijding,
0     majesteit en pracht effen Jij hem toe.
7     Ja Jij brengt in hem zegeningen immer,
0     zaligt hem in vreugde met jouw gelaat.
8     Ja, de koning veiligt zich in Wezer
0     en in de gunst van de Ontstegene wankelt hij niet.
9     Jouw hand vindt al jouw vijanden,
0     jouw rechter vindt jouw schuwers.
10   Breng Jij ze tot de vuuroven
0     ten tijde van jouw gelaat.
0     Wezer, laat het in zijn toorn hen verslinden
0     en het vuur hen eten.
11   Laat sneven hun vrucht uit het land
0     en hun zaad uit de aardelingzonen.
12   Ja. neigen zij zich tegen jou ten kwade,
0     beramen zij plannen, zij kunnen niets.
13   Ja, Jij brengt ze overschouder,
0     vestigt jouw pezen op hun gelaat.
14   Verhoog je, Wezer, in jouw verweer,
0     wij zingen en deunen jouw sterkte.