titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 24

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Van David.
0     Deun.

0     Van Wezer het land en zijn volheid,
0     de kreits en zijn gezetenen,
2     ja, Hij grondt het  op de zeeën
0     en vestigt het op de rivieren.
3     Wie bestijgt de berg van Wezer
0     en wie staat in zijn heilige stand?
4     Wie schoon van palmen en zuiver van hart is,
0     die niet tot waan Mijn ziel heft
0     en niet veinzig zekert.
5     Zegen heft hij uit Wezer
0     en bewaring uit de Machtige van zijn bevrijding.
6     Deze het geslacht van wie Hem vragen,
0     zoeken jouw gelaat, Jakob.                                                Plavei.
7     Hef je hoofden, poorten,
0     en hef je, eeuwige openingen,
0     en de Koning in wichtigheid komt.
8     Wie is deze Koning in wichtigheid?
0     Wezer, weerbaar en sterk,
0     Wezer, sterke in de krijg.
9     Hef je hoofden, poorten,
0     en hef, eeuwige openingen,
0     en de Koning in wichtigheid komt.
10   Wie is Hij, deze Koning in wichtigheid?
0     Wezer met de drommen,
0     Hij is de Koning in wichtigheid.                                      Plavei.