titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 70

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Voor de verduurder.
0     Van David.
0     Om te gedenken.

2     Machtige, mij te redden,
0     Wezer, mij te hulp haast je.
3     Dat zich schamen en blozen
0     wie mijn ziel zoeken,
0     verzwinden achteruit en beschimpt worden
0     wie zich in mijn kwaad behagen,
4     zich keren op de hiel door hun beschaming
0     wie zeggen: ‘Ha! Ha!’
5     Dat blij zijn en zich verheugen in Jou
0     al wie Jou zoeken
0     en gestaag zeggen:
0     ‘Groot is de Machtige’
0     wie met jouw bevrijding verknocht zijn.
6     En ik, gebogen en behoeftig,
0     Machtige, haast je om mij.
0     Mijn hulp en mijn ontglipping Jij,
0     Wezer, niet achteren.