In de afgelopen jaren is door artsen en juristen onderzoek gedaan naar de genezing van pater Michael Driscoll, karmeliet, in Palm Beach (Florida). Dit onderzoek is afgerond. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet op de weg naar een mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma.

Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll een agressief, kwaadaardig melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Hij werd geopereerd en kreeg zware bestralingen. Het diocees waartoe hij behoort, begon een intensieve gebedsactie op voorspraak van Titus Brandsma voor de genezing van pater Driscoll. De kanker verdween. Maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren weer terug. Nu is het al veertien jaar later.Tot grote verwondering van de artsen is de pater weer gezond en wel aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard.

Michael Driscoll had vanaf zijn jeugd een grote devotie voor Titus Brandsma. Daarom wendde hij zich ook tot Titus Brandsma. De onderzoekingen en verklaringen rondom de genezing van pater Driscoll zijn tot een goed einde gekomen. De resultaten zijn nu naar Rome overgebracht.

Dit is een heel belangrijke stap op de weg naar de mogelijke heiligverklaring. Nu worden de documenten in Rome bestudeerd door een commissie van medici, vervolgens door een vergadering van theologen. De Promotor Fidei (in de volksmond de ‘advocaat van de duivel’) speelt daarbij een belangrijke rol. De commissies gaan niet het ‘wonder op voorspraak van Titus’ opnieuw in detail onderzoeken. Ze toetsen of vanuit de medische wetenschap en vanuit theologie en geloof alles volgens de regels is verlopen. De resultaten hiervan gaan naar de vergadering van kardinalen en bisschoppen van de Congregatie voor de Heiligverklaring. Die brengt ten slotte advies uit aan de Paus.