Artikel over Titus Brandsma in wijkkrant ‘in de buurt’

Op 11 januari 2021 verscheen een artikel over Titus Brandsma en de Titus Brandsma Gedachteniskerk op de website van ‘In de buurt‘.