Op 15 mei was de grote dag

Duizenden, misschien wel miljoenen mensen over de hele wereld, hebben het via televisie, internet of op het plein voor de Sint Pieter in Rome kunnen zien en horen dat Titus Brandsma is heilig verklaard op zondag 15 mei 2022.

Nadat voorafgaand aan de pontificale hoogmis buiten op het plein voor de Sint Pieter in Rome kort een levensbeschrijving was voorgelezen van Titus Brandsma en de andere negen mensen die op deze dag heilig werden verklaard sprak de paus na het Kyrie en het noemen van de namen van de kandidaat heiligen plechtig:  “Ik verklaar en definieer hen als heilig en schrijf hen bij in het Boek der heiligen  en beveel ik dat zij in de gehele kerk zoals alle heiligen devoot worden geëerd. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.” Daarmee was de heiligverklaring van Titus Brandsma een feit.

De viering werd op de Nederlandse televisie integraal uitgezonden en is terug te zien op Uitzending gemist.

Het liturgieboekje van de viering is te downloaden via de website van het Vaticaan, evenals de tekst van de preek die de paus hield.

Het Vaticaan heeft ook een YouTube video geplaatst van de viering.

In het Titus Brandsma Memorial werd een gebedsdienst gehouden ter ere van Titus Brandsma.

Kees Waaijman hield de overweging. (De tekst van de overweging staat op deze website.)

Daarna werd er samen naar de uitzending van de heiligverklaring gekeken.

Diverse media maakten daar melding van, zoals De Gelderlander, (inclusief een video), De Brug (met een serie foto’s) en het NRC (abonnement nodig om het te kunnen lezen).