Met zijn Godsbeeld bood Titus een oplossing voor de sociale crisis, lezen we in het Friesch Dagblad.

De krant publiceerde een artikel over Titus Brandsma, zijn rol in de mystiek en er wordt zelfs een inschatting gemaakt hoe we Titus zouden ervaren en tegenkomen in deze corona-tijd, als hij nog geleefd had.