Verslag van zaterdag 14 mei

Opnieuw hebben we een prachtige dag. We bezoeken St. Paulus buiten de muren en behalve een bezichtiging wacht ons ook een indrukwekkende Vigilie-viering in deze basiliek.

Bezichtiging en rondleiding in St.Paulus buiten de Muren

Paulus Falke – wie anders zou dit kunnen doen?! – schetst ons een beeld over hoe Paulus naar Rome komt en hier uiteindelijk zijn leven verliest. Niet verwonderlijk dat deze basiliek is gebouwd boven zijn graf. Ook deze basiliek heeft – evenals de St. Pieter – vele verwoestingen meegemaakt door aardbevingen en branden en heeft inmiddels een heel andere vorm dan de oorspronkelijke kerk uit 324.  De huidige basiliek uit 1854 is in neoclassicistische stijl. Midden voor de basiliek staat een immens beeld van Paulus.

Sanny bedankt ambassadeur Caroline Weijers en biedt haar ons programmaboekje aan
lunch bij de Nederlandse ambassade in Vaticaanstad

Vigilie viering St. Paulus buiten de Muren

Nog terwijl we de basiliek verkennen springt ons hart op als we een paar jonge Karmelieten in de gang bezig zien met een groot portret van Titus Brandsma. Als we niet veel later het deel van de basiliek binnengaan waar de vigilie*-viering gaat plaatsvinden staat het portret daar inmiddels op het altaar. Geen twijfel mogelijk! deze viering bereidt ons voor op de heiligverklaring morgen van Titus Brandsma.

Evenals gisteren in de Friezenkerk is er een imposante processie van celebranten. Niet alleen zijn daar Mgr Eijk (kardinaal van Nederland), Mgr de Korte (bisschop ’s Hertogenbosch) en Mgr van den Hout (bisschop Groningen-Leeuwarden). Het is nu  prior generaal Father Míceál O’Neill die als hoofd-celebrant voorgaat in deze indrukwekkende en ontroerende viering.

*Een vigilie is van oorsprong een nachtwake, in het bijzonder voorafgaand aan een kerkelijk hoogfeest.

Father Driscoll

Toen Father Driscoll, een karmeliet uit Florida, in 2004 ziek werd en onbehandelbaar bleek, riep hij de hulp in van Titus Brandsma en deed een beroep op zijn voorspraak voor genezing. Via het bisdomblad riep hij andere gelovigen op om met hem een noveen* te bidden.

Als hij al zou genezen, zo was de verwachting van de artsen, zou de ziekte waarschijnlijk binnen een paar jaar terugkomen. Dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd en daarin ziet het Vaticaan de hand van Titus Brandsma.

Father Driscoll was aanwezig en sprak in de viering zijn grote dankbaarheid uit voor zijn genezing,

*  Een noveen of novene (novena in Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag.

Sanny bedankt ambassadeur Caroline Weijers en biedt haar ons programmaboekje aan
lunch bij de Nederlandse ambassade in Vaticaanstad
lunch bij de Nederlandse ambassade in Vaticaanstad

Pelgrims uit alle windstreken

Pelgrims van heel Nederland zijn aanwezig, en ook van over de hele wereld zijn ze er. Uit de Philipijnen, Indonesië, Italië, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Engeland, Malta, Verenigde Staten, Spanje, om er maar een ‘paar’ te noemen.

Verlicht

Als uw verslaggever zich aan het einde van de viering omdraait wordt ze getroffen door het stralende licht dat invalt in de kerk. Als om deze viering extra luister bij te zetten.