Verslag van zondag 15 mei

door Bep de Vreede

Dit is dé dag van de heiligverklaring van Titus Brandsma en 9 andere mannen en vrouwen in Rome! De dag waarnaar we lang hebben uitgezien en die toch nog ontzettend snel kwam.

Op 4 maart afgekondigd! En met ijver van Elia werd in twee maanden tijd het vele werk gedaan om deze feestdag te vieren.

Na een betrekkelijk rustige start van het pelgrimsprogramma van de voorbije dagen en de indrukwekkende eucharistie- en vigilieviering als voorbereiding op de heiligverklaring, zaterdagavond in de basiliek van Paulus buiten de muren, vertrokken we vandaag zeer vroeg naar het St. Pietersplein. Om half acht zaten we in de bus!

V Domenica di pasqua

vijfde zondag van pasen

Bij aankomst op het plein kregen we een fraai uitgevoerd programmaboekje van de viering ‘V Domenica di pasqua’. En toen konden we onze plaatsen innemen te midden van de snelgroeiende menigte.

De media berichtten dat er ongeveer 50.000 mensen vanuit de hele wereld op het plein verzameld waren.

Als groep van de Familia Carmelitana in Nederland (16) vonden we onze plaatsen te midden van andere karmelgroepen van elders en van andere groepen pelgrims.

En snel nadat we waren aangekomen begon het voorprogramma met zang en muziek.

Decernimus

En om kwart voor tien (dus eerder dan was aangekondigd) begon de eucharistieviering met de riten rond de heiligverklaring.

Indrukwekkend was het moment van afkondigen van de heiligen met een korte levensschets na het zingen van de hymne ‘Veni Creator Spiritus’ (Kom Schepper Geest). Met aan het einde van deze Rite de bevestiging door paus Franciscus ‘ja wij hebben bepaald dat de namen van Titus Brandsma en de negen anderen staan ingeschreven in de Apostolische brief over deze heiligverklaring: ‘Decernimus, wij hebben dit bepaald’.

Hierna werd het Gloria ingezet door de schola en alle aanwezigen op het Pietersplein.

Moge de nieuwe heiligen inspireren tot de oplossingen voor vrede in deze wereld.

In zijn overweging ging paus Franciscus in op het evangelie van de 5e zondag van  Pasen. De kernboodschap van Jezus is – aldus de paus – bemind elkaar! Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie ook elkaar beminnen.

Liefde gebeurt in alle eenvoud zoals onder andere ook Theresa van Avila verwoordde ‘tussen de potten en de pannen’, in kleine gebaren onder elkaar liefde doen! Vol vreugde.

Het is goed te zien dat door hun evangelische getuigenissen deze heiligen van vandaag de spirituele en sociale groei hebben bevorderd en gevoed van hun respectievelijke volken en van heel de ‘mensenfamilie’.

‘Moge de nieuwe heiligen inspireren tot de oplossingen voor vrede in deze wereld.’

‘En laat ons zoals deze heiligen Gods ‘droom’ met vreugde leven’”, zo benadrukte de paus nogmaals in zijn woorden bij de afsluiting van deze indrukwekkende viering. Gevolgd door het -Regina Caeli – en de zegen. (zie ook de volledige tekst (engels) op de website van vatican.va (Holy See) )

Sanny bedankt ambassadeur Caroline Weijers en biedt haar ons programmaboekje aan
lunch bij de Nederlandse ambassade in Vaticaanstad

Receptie voor het Internationaal College San Alberto

Na de viering duurde het nog geruime tijd om het plein te kunnen verlaten. De middag was vrij en ieder van ons ging haar/zijns weegs tot de feestelijke ontvangst in CISA, het studiehuis van de karmelieten ‘St. Alberto’. Na een korte gebedsdienst werd prior provinciaal Huub Welzen uitgenodigd de plaquette in te zegenen ter herinnering aan de heiligverklaring. Hierna volgde een internationale ontmoeting met leden van de internationale karmelfamilie in de tuin van het internationaal College.