Verslag van dinsdag 17 mei

Op deze laatste volle dag in Rome, hebben we de gelegenheid om op eigen houtje Maria Maggiore, Sint Jan van Lateranen en andere indrukwekkende bouwwerken in Rome te bezichtigen. Hierna wordt onze dag afgesloten met een dankviering in Santa Maria in Traspontina. We laten vooral de beelden spreken.

Basilica Sancta Maria Maggiore

De inmiddels al vertrouwd geworden taxichauffeurs zetten ons af bij de Basiliek van Santa Maria Maggiore. Het is de derde pauselijke basiliek die we bezoeken en ze imponeert ons door haar Mariadevotie en prachtige mozaïeken. Het is ons niet moeilijk voor te stellen dat Titus Brandsma – met zijn liefde voor Maria – hier zijn voetsporen heeft achtergelaten.

Basilica Santa Prassede

In kleine groepjes vervolgen we onze wandeling. Johan Wagenmakers maakt ons attent op een verborgen liggende kerk, de Santa Prassede. We worden betoverd door de prachtige mozaïken. Een heel bijzonder mozaïek is te zien in een zijkapel. Het blijkt de grafkapel te zijn van de Heilige Zeno.

Sint Jan van Lateranen

Vanuit de doopkapel naast de basiliek, benaderen we deze vierde pauselijke basiliek. In vroeger tijden was het niet toegestaan om ongedoopt een basiliek binnen te gaan. In de doopkapel kon iemand zich laten dopen en dan de basiliek betreden.

De basiliek Sint-Jan van Lateranen  is immens. Opnieuw laten we de beelden spreken.

Rondleiding in San Martino ai Monti

Om half drie heeft iedereen zich weer verzameld bij San Martino ai Monti. Hier krijgen we een uitgebreide rondleiding door directeur Greg Morrison en Sanny Bruijns. De kerk dateert uit ongeveer 300 na Christus en is sinds 1299 kerk der karmelieten. We dalen af in de gewelven onder de kerk. Volgens archeologisch onderzoek zijn de onderste gewelven ooit marktplein geweest. Oude mozaïeken duiden hierop. Ook zijn er nog heel oude fresco’s te zien. In een van de zijbeuken is de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Van Titus Brandsma is een lyrisch tekst bekend over de Mariaverering in deze basiliek.

Sanny Bruijns schreef een mooie beschrijving van deze basiliek. Deze kunt u hiernaast downloaden

Artikel over Santi Silvestro e Martino ai Monti – Titolo Equizio door Sanny Bruijns o.carm.
u kunt het downloaden

Dankdienst voor alle Nederlandse pelgrims

Om 18.00 uur hebben we ons allemaal verzameld in Maria Traspontina (de kerk van de Karmel in Rome). De viering wordt voorgegaan door Benny Phang (vice prior General van de karmelieren). Bij het aanbieden van de gaven spreken we ons verlangen naar licht in de wereld uit en zingen. En in de lofzang aan het einde zingen we over alle hoedanigheden waarin God tot ons komt. En ons antwoord daarop is:

“Here I am, Lord. Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night
I will go, Lord If You lead me
I will hold Your people in my heart”.